dilluns, 23 d’abril de 2018

UF0080-OSITL UD1. SIT Punts 6 a 9

6. Comunicacions internes d’un centre d’informació turística
El primer pas en la gestió de la informació turística en una entitat d’informació turística és la identificació de les necessitats del client.
7. Distribució externa de la informació d’un centre d’informació turística
A continuació es recullen els principals mitjans de difusió externa d’una oficina d’informació turística.

diumenge, 22 d’abril de 2018

UF0080-OSITL-UD1. SIT -5.Tipus de serveis o centres d’informació turística

Pàg. 22 en endavant
5.2. Classificació.  
Els serveis d’informació turística poden ser classificats en funció de diferents criteris. A continuació es recullen els més importants.

UF0080-OSITL- UD1-SIT cont 4.3. Normativa sobre viatgers-2

Normativa monetària.

Per protegir les polítiques econòmiques, els països estableixen controls sobre la quantitat de diners que poden entrar o sortir a l’estranger. Dins la Unió Europea, els països que la integren soliciten, a efectes administratius i estadístics, que es declari quants diners s’introdueix i es treuen en el seu territori. Aquests estats membres han fixat un límit a partir del qual és obligatori declarar les quantitats transferides.

dimarts, 17 d’abril de 2018

UF0080-HOTELS

Us proposo per practicar preus i canvi de divises, buscant alguns preus d'hotels, ho farem amb EXCEL.

1) l'Atlantis...., el primer de DUBAI

dilluns, 16 d’abril de 2018

UF0080-OSITL-Servei Info. 4.2.Normativa europea 4.3.Normativa viatgers

4.2. Legislació en la Unió Europea
Existeix una gran quantitat de normativa a la Unió Europea en matèria d’informació turística. A la pàgina web http://europa.eu// es pot trobar informació sobre la UE i els països que l’integren.
Protecció de consumidors de la UE
  • Resolució del 14 d’abril de 1975 i resolució del 19 de maig de 1981, on es recull tota la normativa de protecció i informació als consumidors.
  • Directiva84/450/CEE del Consell, el 10 de setembre de 1984, sobre l’aproximació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres en matèria de publicitat enganyosa. Aquesta directiva estableix què és publicitat enganyosa i quines són les mesures que cal aplicar en cas de que existeixi en un determinat moment.
  • Directiva 90/314/CEE del Consell, el 13 de juny de 1990, sobre els viatges combinats, les vacances combinades i els circuits combinats. Aquesta directiva és la que obliga a dictar i la que serveix com a referència per a la llei 21/1995, de 6 de juliol, de viatges combinats, per tant són molt similars.
  • Directiva 2006/123/CEE del Parlament Europeu i del Consell, el 12 de desembre de 2006, sobre els serveis en el mercat interior. - BOLKESTEIN
Podem obtenir informació sobre la legislació europea consultant el diari oficial de la UE a google.