dimarts, 2 setembre de 2014

UD1-SIT-6.Comunicacions internes 7.Distribució externa

6. Comunicacions internes d’un centre d’informació turística

El primer pas en la gestió de la informació turística en una entitat d’informació turística és la identificació de les necessitats del client. Si no sap què es va a preguntar, no es pot obtenir aquesta informació. Un cop es coneixen aquestes demandes d’informació s’ha de buscar el lloc on trobar aquestes dades. Aquests llocs són les fonts d’informació turística, conegudes com a suports documentals on es difonen les dades i notícies relacionades amb el sector turístic.
Independentment del tipus de font d’informació utilitzada al centre d’informació turística, ha d’existir per al seu correcte funcionament a l’oficina una sèrie de documents que permetin el treball intern i la creació d’un fons documental d’accés únic i restringit als informadors turístics que hi treballin. A continuació es recullen les més important, tal com citen Margarita Planells Costa i Montserrat Crepi Vallbona al seu manual Informació turística en destí (Editorial Síntesis, Madrid 2004).

6.1. Banc de dades

Consisteix en emmagatzemar en una base de dades, d’ús intern i actualitzat, les dades corresponents a les principals demandes d’informació que tenen lloc a la oficina. Per això, es creen llistats per a facilitar la informació ràpida i àgil. Exemples d’aquests documents serien  els llistats d’hotels, restaurants, principals recursos turístics, museus, escoles d’idiomes, mercats, etc.

6.2. Diaris/revistes turístiques

En aquest apartat s’inclouen tant les publicacions especialitzades en el sector turístic (Hosteltur, Spic, etc), com altres de caràcter general (suplements culturals de diaris, que poden aportar informació molt interessant a l’informador, ampliant els seus coneixements). D’aquesta forma el servei que doni serà de major qualitat.

6.3. Llibres

Llibres de viatges, gastronomia, costums, festes, etc., recreen espais i amplien la informació sobre el lloc, i per tant són una eina complementaria molt interessant.

6.4. Estadístiques, anàlisis, informes, etc.

Realitzats per la pròpia oficina de turisme, sobre arribades, nacionalitats, tipus d’informació sol·licitada, etc.; així com informes i estadístiques publicades per altres entitats del sector turístic, per exemple l’INE, l’IET, la OMT, comentades en apartats anteriors.
Dossier Premsa 2014 Catalunya Turisme

6.5. Cartes administratives i circulars

Són utilitzades com a documents interns que proporcionen informació als treballadors, en general de caràcter puntual i de forma sintètica, d’aspectes relacionats amb l’empresa.

6.6. Cartes model

Es tracta de documents elaborats pels informadors turístics, per a ser utilitzats en tasques pròpies de l’oficina. Per exemple, cartes per a la sol·licitud de material promocional, per a contestar les peticions d’informació dels usuaris, etc. En ocasions aquestes cartes s’escriuen en diversos idiomes.
7. Distribució externa de la informació d’un centre d’informació turística
A continuació es recullen els principals medis de difusió externa d’una oficina d’informació turística.
Publicacions turístiques
Sobre aquest material de distribució d’informació és important tenir en compte la seva qualitat, aspecte gràfic i contingut, per a que sigui útil a l’usuari. Per això s’ha d’estar atent a les següents recomanacions:
  • La portada ha de transmetre el missatge més important, s’ha de destacar el que és únic i diferent en l’oferta respecte a altres destins, la informació ha d’estar ben organitzada i la seva lectura ha de ser senzilla, utilitzar mapes i fotografies, treballar amb professionals, etc.
  • La informació s’adequarà al tipus de turista en idioma i contingut. Una oficina de turisme ha de tenir, com a mínim, les següents publicacions turístiques.
    • Plànols del destí.
    • Tríptics en els que s’indiquin els principals atractius turístics
    • Calendari amb les principals activitats que es realitzin al destí (culturals, esportives, d’oci, etc.).
    • Informació sobre els principals serveis de la zona, etc.
A l’entitat, en general, la prestació del servei d’informació es realitzarà de forma gratuïta, encara que l’empresa pot reservar-se el dret a rebre contraprestació econòmica per algunes de les seves publicacions turístiques, com una guia sobre golf, una guia de flamenc, etc. Això passa en oficines de turisme d’algunes comunitats autònomes, on aquest tipus de guies es cobren entre 8 i 15 € aproximadament.
Internet
Les noves tecnologies de la informació s’han convertit en elements indispensables per a la gestió de la informació turística. Aquesta eina serveix a la vegada de font de documentació interna de l’oficina de turisme i també de distribució externa d’informació a l’usuari.
A Internet no només es poden visitar els portal que proporcionen informació i dades útils d’un determinat destí turístic (com els creats també per Ajuntaments, Diputacions, etc., per a promocionar i donar a conèixer una determinada zona); avui dia també existeixen múltiples fòrums i xarxes socials en los que es pengen experiències i consells sobre viatges (on dormir, què visitar, etc.).
Una altra novetat que es pot trobar a Internet és la possibilitat de realitzar visites virtuals a allotjaments turístics, recursos, etc., amb la fi de tenir una idea de les característiques de l’allotjament que es va a reservar abans de comprar un determinat servei turístic o conèixer els atractius d’un lloc específic (per exemple, un museu).
Per a saber-ne més...
A la pàgina del Ministeri de Cultura (http://www.mcu.es) es poden realitzar visites virtuals de determinats museus
Punts d’autoinformació
Els punts d’autoinformació permetran al visitant accedir a la informació que necessita de forma directa i personal, sense la necessitat d’intermediació per part de l’informador turístic.
Qualsevol persona, independentment dels seus coneixements informàtics, trobarà de gran utilitat l’ús d’aquesta eina. La seva utilització és molt simple, tan sols consisteix en anar llegint les passes que apareixen al monitor i anar seleccionant de forma tàctil l’idioma i la informació que es vol consultar
Aquest sistema presenta un doble avantatge: per una part, proporciona més autonomia al visitant i li permet evitar cues a l’oficina de turisme i, per altra part, es tracta d’un servei extra que pot presentar el centre d’informació turística amb l’objectiu de tenir una atenció de qualitat adaptada a cada tipus de turista.
Mitjans de comunicació
Els mitjans de comunicació tindran un paper fonamental en la difusió de la informació que l’empresa vol donar a conèixer (per exemple, en un determinat destí turístic, són de vital importància les campanyes publicitàries a la televisió). Un exemple és el lema publicitari de Turespaña per a promocionar el país a l’estranger, l’eslògan de la qual ha estat en alguna ocasió “Somriu!, estàs a Espanya”. (2005) Algunes vegades s’ha utilitzat per a la banda sonora cançons de grups de música d’actualitat, amb l’objectiu d’obtenir una major repercussió en el públic.


I NEED SPAIN en RUS
Una altra forma de promocionar i donar a conèixer és a través dels medis escrits: diaris, revistes, etc. Per això, en ocasions es concedeixen rodes de premsa oferides per part dels directius per a informar sobre els aspectes més significatius d’una determinada campanya publicitària d’una empresa o destí turístic.
Altres possibilitats
Altres possibilitats oferides per les tecnologies de la informació.
El desenvolupament en informàtica també ha proporcionat la possibilitat d’accedir a una gran quantitat d’informació a través de la web, no només informació turística com ja s’ha comentat abans, sinó també a diferents organismes que aporten notícies i dades de gran utilitat a l’hora d’emprendre un viatge.
És molt interessant avui dia tenir la possibilitat de realitzar la gestió de documents i tràmits administratius a través de la xarxa. Per exemple, reservar i comprar un bitllet d’avió o una habitació d’hotel, sol·licitar la targeta sanitària europea o fins i tot contractar una assegurança de viatges per a cobrir tots els riscos derivats.
.
EXERCICIS - BLOC 6
1)  Busca algún bloc de viatges (blogtrip)  dels de la llista de l'enllaç dels 25 blocs o altre, que sigui original, posa l'enllaç, alguna entrada interessant i fes un comentari general. Si pot ser, busca'n un de la teva comunitat
2)TREBALL TRANSVERSAL (afecta a diferents assignatures) Imagini que treballa com a informador turístic en un centre d’informació turística d’un determinat destí, amb l’objectiu de donar un millor servei a l’usuari es planteja la creació de diferents bases de dades que permetin l’accés més ràpid i eficaç a la informació. (pag 75)
FES UNA TAULA EXCEL O WORD amb les principals dades que necessites...(en fitxer apart: NOMCOMARCA(oCIUTAT)_nomalumne)
Buscarem informació de la COSTA DAURADA, COMARQUES i POBLACIONS, de moment  els MUSEUS. Cadascú escollirà una comarca (menys el Tarragonès): BAIX CAMP, BAIX PENEDES, ALT CAMP, CONCA DE BARBERÀ I PRIORAT, o una ciutat del TARRAGONÈS: TARRAGONA, CAMBRILS, REUS, SALOU, VILA-SECA, HOSPITALET DE L'INFANT, TORREDEMBARRA... 

3) lA a pàgina del Ministeri de Cultura (http://www.mcu.es) es poden realitzar visites virtuals de determinats museus, busca una d'aquestes visites en aquesta pàgina o altres d'algun museu si pot ser de la vostra comunitat.(també YOUTUBE)

EXERCICI EXTRA: 
Als apunts s'ens indica que Turespaña per a promocionar el país a l’estranger, l’eslògan de la qual ha estat en alguna ocasió “Somriu!, estàs a Espanya” (2005). Algunes vegades s’ha utilitzat per a la banda sonora cançons de grups de música d’actualitat, amb l’objectiu d’obtenir una major repercussió en el públic. Busca un exemple de Turespaña o Turisme de Catalunya original d'alguna campanya turística.Pots mirar de buscar als canals de YOUTUBE d'aquests organismes. 
Indica l'enllaç, i un petit comentari "crític"del video/s.

dijous, 28 agost de 2014

UD1. SIT -5.Tipus de serveis o centres d’informació turística

5. Tipus de serveis o centres d’informació turística-

Com hem vist a l'apartat anterior, les Lleis de Turisme autonòmiques fan servir diferentes termes per anomenar els centres on es dona informació turística. Oficines de Turisme (Andalusia, Cantàbria, Catalunya, Castella...). Oficines d'informació Turística (Astúries? i Extremadura); Centres d'Informació Turística (Canarias) etc.

Final Punt 4 - Legislació