dimecres, 17 de gener de 2018

dimarts, 16 de gener de 2018

UF0083-Disseny. UD1. El sector turístic 2.2.Factors 2.3 Dinàmica

2.2. Factors que influeixen en el desenvolupament del turisme. 
2.3. Dinàmica i evolució dels fluxes turístics.
         Turisme receptor, emissor, intern
         Tipologia de Turisme.