divendres, 19 desembre de 2014

UD1- SIT 10. Relacions amb empreses. 11.Xarxes de Centre

10. Relacions amb altres empreses i entitats del sector turístic.
El servei d’informació i acollida portat a terme pel centre d’informació turístic ha de ser intermediari entre l’oferta de la destinació i els visitants.

dimecres, 17 desembre de 2014

UD1. SIT 8.Promoció 9. Tècniques de difusió

8. Promoció dels serveis propis d’un centre d’informació turística

La promoció consistirà en transmetre de la forma més eficaç el missatge triat al públic objectiu, de forma que aquesta reaccioni de forma satisfactòria i adopti la decisió de compra. En el cas d’una oficina de turisme, la decisió seria la de visitar una determinada destinació turística.