dimarts, 22 de novembre de 2016

UF0080-OSITL - UD1 Servei informació 2.Objectius generals

UD-1. El Servei d'Informació Turística (apunts)

1. Introducció
En l’actualitat, el sector turístic es troba en un moment en el que existeix un gran nombre d’empreses turístiques * (com allotjaments, establiments de restauració, empreses d’intermediació, informació turística.... * ampliarem informació sobre tipus d’empreses turístiques a l'assignatura DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS.

diumenge, 13 de novembre de 2016

UF0083 Disseny. UD1. El sector turístic 2.El fenomen turístic

Aquesta nova assignatura te 4 unitats:
UD1- El sector turístic, on repassarem la història i organització del sector
UD2- Ordenació territorial i planificació turística
UD3- Creació i desenvolupament de productes.
UD4- Desenvolupament turístic sostenible.