dijous, 18 setembre de 2014

Gestió info. Bloc1 Fonts d'informació turística. UD4 TIC aplicades a les OT

1. Introducció - Pàg. 77

Resumen: Informe de la Sociedad de la Información en España 2013 (Fundación Telefónica)

2. Cerca, emmagatzamatge i difusió de la informació.
Com hem comentat vàries vegades, l'objectiu primordial de les empreses és fidelitzar als seus clients i estar disposats a fer servir tots els mitjans que te a la seva disposició per a aconseguir-ho.
D'aquesta manera, el servei s'ha convertit en un element diferenciador que permet a les empreses retindre als clients i en el cas de les oficines de turisme, aconsegueis marcar una gran difererenciació motivant al visitant cap al consum i gaudir dels productes que ofereix la destinació en el que es troben ubicades.
Un bon servei d'atenció al client intenta oferir més avantatges a l'usuari, per així aconseguir la venda del producte (en el cas de ser una empresa productora) i, sobre tot, la satisfacció de l'usuari pel servei d'acollida i informació.
El servei ha de propocionar al client, tal com recull Mónica Cabo Nadal al seu manual:(PAG 78)
- Seguretat
- Fiabilitat en la prestació
- Professionalitat
- Gentilesa
- Informació

Resta informació pag 78-79
3. Procès i adaptació de la informació per als diferent suports i diferents vies de difusió de la informació.
- Atenció personal i telefònica.
- Web 2.0
de la web 1.0 a la web 2.0,

Características más importantes de la Web 1.0

Repositorio estático de información
El rol del navegante o visitador es pasivo
La dirección de la información es unidireccional y su publicación requiere de conexión
La producción es individual y proviene de fuentes limitadas
Requiere dial-up, 50K

Diferencias más relevantes con la Web 2.0 en ejemplos

El usuario es generador de contenidos, puede editar y responder (blogs)
El navegador o visitante tiene un rol activo, comparte información, participa y trabaja colaborativamente (google docs)
La interfaz es interactiva (igoogle)
Posee fuentes múltiples de producción (wiki)
Se forman comunidades de aprendizaje (Redes sociales)
DROPBOX.--> PDF de restaurants 2.0

alguns exemples oficines de turisme 2,0
https://www.facebook.com/ALELLATURISME
https://www.facebook.com/visitsalouofficial
etc...si voleu ampliar conceptes 1.0 i 2,0... llibre del 1.0 al 2.0 Claves del nuevo márketing
Exemple de guies turístiques ONLINE

- Descargues a mòbils
barcelona turisme
- Punts d'autoinformació
qqqq

EXERCICI UD4-TIC

1) En aquesta unitat hem vist el que era i representa la WEB 2.0. Molts autors ja parlen ara de la Web 3.0 (alguns parlen també de WEB semàntica).
a)   Busca informació sobre la definició de WEB 3,0. Procura buscar una font fiable, i com sempre posa la informació, l'enllaç i si és possible un exemple i/o un comentari.
b)  Busca ara alguna informació sobre el TURISME 2.0 ó 3.0

EXTRA: Busca una infografia comparativa de WEB 1,0, 2,0 i 3,0.

2) Busqueu a la pàgina oficial de la VOSTRA COMUNITAT:

a) Si es pot dir que "compleix" amb el que s'espera d'una bona web 2.0.o 3.0.... enllaç a xarxes socials, informació interactiva (descarga de fulletons etc), si es pot contactar directament per informació... etc. comenta.

 b) si és possible fer una descàrrega a mòbil d'alguna informació turística o sinó si tenen enllaç amb alguna APP específica (potser mitjançant les xarxes.... ). Relaciona, posa l'enllaç i comenta.
Si no en trobes a la teva, busca a la pàgina de Tarragona Turisme.


dimecres, 17 setembre de 2014

Gestió Info. Bloc1. Fonts Info turística UD 2 Tècniques de registre i arxiu. UD3

Pàg 29
1. Introducció
2. Sistemes i mitjans per a ,la localització i obtenció de la informació turística.
.../...
A l'hora de desenvolupar qualsevol cerca d'informació sobre un tema determinat, és imprescindible realitzar una identificació i valoració de les fonts que s'estan utilitzant, comprovant si la informació que transmeten és fiable i adequada amb la investigació que s'esta portant a terme. Aquesta tasca la farà l'informador tenint en compte els objectius i les polítiques de treball que presenta l'entitat.

Al llibre - pàg 30-35 - tenim l'exemple d'Andalusia i del País Vasc referent a la informació turística.

Veiem l'exemple Català: Decret 66/2014, de 13 de maig, de regulació dels Serveis d'Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya 

Article 5
Serveis de prestació obligatòria
Les oficines de turisme han de prestar els serveis d’informació, difusió i atenció turística en els termes exposats a l’article 2.3, llevat del que s’estableix respecte la senyalització turística. En la prestació d’aquests serveis, les oficines de turisme han de garantir l’accessibilitat física i a la comunicació. 
Pel que fa al servei d’informació turística, les oficines de turisme han de facilitar informació relativa a l'oferta i els recursos turístics de Catalunya com a destinació turística integral i disposar de bases de dades actualitzades d’informació turística elaborades per la mateixa oficina.


Article 59 Llei de Turisme de Catalunya 13/2002

Oficines de turisme
1. Tenen la consideració d'oficina de turisme les dependències obertes al públic que ofereixen orientació als usuaris turístics per mitjà d'un suport global a llur estada i els faciliten informació i prestacions relacionades amb l'allotjament, el transport, els serveis, els espectacles i la resta d'activitats relacionades amb la cultura i el lleure.
2. [No vigent] (VEURE DECRET registre de turisme publicitar)
3. L'Administració de la Generalitat ha de fomentar l'adhesió de les oficines de turisme a la Xarxa d'Oficines de Turisme de Catalunya, i ha de vetllar també perquè disposin de la informació turística general editada per la Generalitat i dels materials de promoció de Catalunya com a marca turística.
I a la web Carta de serveis de les Oficines de Turisme de Catalunya


Informar de l'oferta turística de Catalunya

Facilitar informació relativa a:
  • Restauració i allotjaments: restaurants, hotels, càmpings, turisme rural, balnearis, apartaments, etc.
  • Transports: carretera, ferrocarril, companyies aèries i marítimes, etc.
  • Recursos naturals, culturals i patrimonials de Catalunya: patrimoni natural (parcs naturals, platges, espais d’interès, etc.), patrimoni cultural (museus, col·leccions, galeries d’art, tradicions, fires, festes, trobades, jornades i mostres gastronòmiques, rutes, denominacions d’origen, etc.), patrimoni arquitectònic (monuments, monestirs, castells, santuaris, edificis singulars, etc.).
  • Esdeveniments lúdics, culturals, esportius i comercials de Catalunya: parcs temàtics, parcs aquàtics, festivals, concerts, teatre, cinema, esports (d’aventura, nàutic, esquí, golf), esdeveniments i equipaments esportius, fires comercials, etc.
  • Altres serveis turístics.
3. Metodologies per a l'analisi, contrast i arxiu de la informació. Pàg 35-40
4. Suports de la informació: electrònic i paper. Pag 41-42
5. Sistemes d'arxiu: bancs i bases de dades . Pàg 43-45
Exercicis pàgina 47-48
-------------------------------------
UD3 Actualizació de la informació turística. Pàg.51
2. Técniques d'actualització de la informació turística
Una de les característiques que presenta la informació turística és la seva ràpida caducitat en molts casos. Actualitzar la informació és una tasca important i ens trobem en un moment en que el turista vol estar informat a temps real de totes les novetats i productes turístics.
3. Metodologia per a l'actualització permanent: procediments i despeses. Pàg. 52-56
4. El centre d'informació turística com a font d'informació de la destinació. Pàg 57-58
5. Intercanvi d'informació entre centres i xarxes d'informació : retroalimentació. Pàg 59
Relació de fonts: pàg. 59-61
Presentació PDF a Dropbox (Fonts d'informació CMateo)

6. circulació i distribució de la informació dins les OT i altres sistemes d'informació no formals.
Pag 66-69

Exercicis UD2-UD3 Fonts d'Informació

1) Després de tota la informació que hem vist, busca informació sobre què fan, qui les integra, quins estudis-estadístiques-informacions turístiques destacats que publiquen o gestionen...:

 a) Diputació de Tarragona 
 b) Patronat de Turisme de Tarragona o si en té la teva població-comarca busca informació específica.
 c) Fundació d'Estudis Turístics Costa Daurada (FETCD)
 d)  PCT - Parc Científic i Tecnològic Turisme i Oci

EXTRA: Si trobes alguna altra entitat pública (ó privada) que faci estudis turístics o promocioni el turisme dins de la Costa Daurada,  serà perfecte.

diumenge, 14 setembre de 2014