dimarts, 18 novembre de 2014

Introducció al Turisme

Benvinguts al meu bloc, que vol ser un punt de trobada i interacció entre alumnes del curs de:
Promoció turística local i informació al visitant
Mirem una mica el temari?
http://www.sepe.es/contenidos/personas/formacion/certificados_de_profesionalidad/pdf/fichasCertificados/HOTI0108_ficha.pdf
Us animo a registrar-vos per a aportar comentaris, videos i pàgines interessants!!

Assignatura: ORGANITZACIÓ DEL SERVEI D'INFORMACIÓ TURÍSTICA LOCAL

1. Introducció

En l’actualitat, el sector turístic es troba en un moment en el que existeix un gran nombre d’empreses turístiques * (com allotjaments, establiments de restauració, empreses d’intermediació, informació turística i Palaus de congressos entre d’altres), que van a oferir els seus productes al mercat, i a un client més exigent i informat que va a demandar serveis de qualitat.