dimarts, 30 setembre de 2014

Disseny. UD1. El sector turístic 2.2.Factors 2.3 Dinàmica

2.2. Factors que influeixen en el desenvolupament del turisme. pàg 16

2.3. Dinàmica i evolució dels fluxes turístics.
         Turisme receptor, emissor, intern
         Tipologia de Turisme. pàg 20
                          COSTA DAURADA-catalunya.com
                          ACT Dossier Premsa 2014
                           http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/
Balanç turisme Observatori turisme 2013
Estadístiques Turístiques GENCAT
Variables per a conèixer el fluxe turístic d'una destinació.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APUNT SOBRE HISTÒRIA DEL TURISME A CATALUNYA

A partir del primer terç del segle XX, sobretot durant l‟època de la Generalitat Republicana, ja hi havia consciència que el desenvolupament del turisme s‟havia de fer de forma ordenada, un exemple d‟aquest fet és el llibre “L‟organització turística de Catalunya” d‟Antoni Muntanyola escrit el 1932.Aquesta publicació conté una explicació acurada de les potencialitats turístiques del país i realitza una proposta sobre l‟organització, la planificació i la gestió del turisme català: “Organitzar un país per al turisme, vol dir, abans que tot, capacitar-lo industrialment i socialment per acollir el foraster; vol dir, en una paraula, endreçar-lo...” (A. Muntanyola, 1932).
Com que el mercat turístic anava creixent mica en mica, durant aquesta època també es va avançar molt en matèria de promoció turística, el 1932 es va obrir la primera Oficina de Turisme de Catalunya (OTC) i van començar a desenvolupar-se elements de promoció com són la creació de marques turístiques, per identificar turísticament una destinació en el territori. França va ser la primera en començar llençar al mercat les primeres marques, el 1890. Gairebé trenta anys després, el 1909, vam tenir a Catalunya la primera marca turística, la Costa Brava.                                 Font: Observatori del turisme
I la marca Costa Daurada?
Exercicis 2 UD1 Factors-Dinàmica
1) MARCA COSTA DAURADA.
a) Busqueu informació sobre la creació de la Costa Daurada com a marca turística. Any, etc.
b) Intenteu trobar algún cartell promocional de la Costa Daurada antic, anècdotes, informacions (pots fer una presentació...)
http://www.esade.edu/cedit/pdfs/papers/pdf1.pdf
COSTAS ESPAÑOLAS -SUNCHI-
Cartel Costa Dorada (SUNCHI)
informació IRINA

2) A la pàgina 19 del llibre tenim un mapa de la distribució dels fluxes interns d'Espanya durant l'any 2010, Busca el mapa corresponent al 2013 (enganxa el mapa i posa la font) i respon a les preguntes de l'exercici pràctic.

Continuació exercicis 
3) A la pàgina 22-23 hi ha dues informacions del 2010..,de l'IET..,
   a) Motivos para realizar el viaje de los residentes en España durant els anys 2009-2010... busca la informació igual més actualitzada possible (2012-2013 millor) i comenta els resultats.
   b) A sota aquest gràfic diu: "A continuación se expone un cuadro...etc." que NO HI ÉS...busca la informació idéntica el més actualitzada possible (2013 millor) i intenta comentar els resultats igual que al darrer paràgraf de la Pàg. 23.
4) Turistes al món:

a) Completa la taula cada anysfins al 2013
b) Busca algún article on es parli de les PREVISIONS de turistes pels propers anys... potser per l'any 2020, pots buscar a Ministeri de Turisme, OMT, Hosteltur..etc... comenta el més destacat.
c) Intenta fer la mateixa taula de CATALUNYA, almenys 5-10 anys..., pots consultar les fonts que coneixes (IET sobretot) i també l'Observatori de turisme de Catalunya (http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/ca/)
5)  TIPOLOGIES DE TURISME
Com vaig avançar, hauriem de treballar amb la PÀGINA OFICIAL DE LA VOSTRA COMUNITAT. Heu d'analitzar els diferents tipus de Turisme que hi ha a la comunitat i que es promocionen a la pàgina. S'ha de fer estrictament dels tipus de turisme detallats a la pàgina 20, i posar un exemple real. Pots fer una presentació prezi o Power point...si vols...
veurem l'exemple de Catalunya  Turisme Industrial

dilluns, 29 setembre de 2014

Disseny. UD1. El sector turístic 2.1.Evolució històrica

Aquesta nova assignatura te 4 grans eixos:
UD1- El sector turístic, on repassarem la història i organització del sector
UD2- Ordenació territorial i planificació turística
UD3- Creació i desenvolupament de productes.
UD4- Desenvolupament turístic sostenible.

Anem per feina.
UD1- El sector turístic.
1. Introducció
2. El fenomen turístic. pàg 7.
Repasem de nou el concepte de turisme i la OMT com a organització referent del turisme mundial.
2.1.Origen i evolució històrica del fenomen turístic.
Al llibre s'ens detallen 3 grans etapes: (pàg 8-15)
- Etapa inicial (Grècia, Roma, Edat Mitjana, Edat Moderna) Jo afegiria Egipte...
- Etapa de desnvolupament
- Etapa de consolidació.


EXERCICIS 1 UD1.